THÀNH LẬP TRƯỜNG PHỔ THÔNG CẤP 2 – 3 NGUYỄN BỈNH KHIÊM

Ngày 6/10, UBND tỉnh ban hành quyết định về việc thành lập Trường THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (gọi tắt là Trường phổ thông cấp 2 – 3 Nguyễn Bỉnh Khiêm) tại xã Nha Bích(Chơn Thành). Trường được thành lập trên cơ sở nâng cấp từ Trường THCS Nha Bích.

Quyết định nêu rõ, Trường phổ thông cấp 2 – 3 Nguyễn Bỉnh Khiêm là đơn vị sự nghiệp giáo dục, chịu sự quản lý và chỉ đạo của Giám đốc Sở GD&ĐT. Trường có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được dự toán kinh phí để hoạt động và mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước theo quy định.

 

Trường do Hiệu trưởng điều hành và có từ 1 – 3 Phó Hiệu trưởng giúp việc. Việc bổ nhiệm các chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phải theo các tiêu chí quy định do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành. Biên chế của trường thuộc biên chế sự nghiệp giáo dục, tính chung trong tổng biên chế ngành giáo dục và đào tạo của tỉnh(được UBND tỉnh giao hàng năm).