Trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.