Đăng kí chỉ tiêu thăng hạng CDNN giáo viên MN, PT công lập năm 2018-2019 (giáo viên nào có nhu cầu thăng hạng năm 2019 thì đăng ký theo mẫu và nộp về nhà trường vào sáng ngày 27/08/2018)