Kết luận thanh tra trách nhiệm quản lý của Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm