CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN& NGUỒN KHÁC NĂM 2017

Bảng công khai chi tiết

STTCHỈ TIÊU  Dự toán được giao Ghi chú
ITỔNG THU         1,103,593,000 
1Thu phí, lệ phí             278,574,000 
1.1Thu học phí, hướng nghiệp nghề                             -   
2Dạy thêm, học thêm            825,019,000 
IISố thu nộp ngân sách nhà nước                             -   
1Thu phí, lệ phí                              -   
2Hoạt động sự nghiệp khác                              -   
IIISố được để lại chi theo chế độ            278,574,000 
1Phí, lệ phí               278,574,000 
2Hoạt động sự nghiệp khác                              -   
BDỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NN         6,150,741,000 
 Loại 490 - khoản 494         5,771,473,000 
 Kinh phí thường xuyên         5,771,473,000 
1Chi thanh toán cho cá nhân'            4,494,621,570 
2Chi khác            1,276,851,430 
 Kinh phí không thường xuyên            358,000,000 
461Hoạt động của Đảng Cộng Sản Việt Nam              21,268,000 
494Giáo dục trung học phổ thông            358,000,000 
                                                                                         Chơn Thành, ngày 20 tháng 02  năm  2017   
 Người Lập Thủ trưởng đơn vị  
                (Đã ký) 
    
    
    
 Nguyễn Thị Thùy Liên Nguyễn Châu Vĩnh 
Lượt xem: 780
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 985
Tháng 12 : 3
Năm 2023 : 26.895