CÔNG KHAI THU-CHI QUYẾT TOÁN NGUỒN DẠY HỌC 2 BUỔI, PHỤC VỤ HỌC SINH KP CSSKBĐ NĂM HỌC: 2018-2019

Bảng chi tiết

STTChỉ tiêuSố liệu báo cáo
quyết toán
Số liệu quyết toán
được duyệt
ATổng số thu507,826,000 
IDạy học 2 buổi389,176,000 
1Số dư kỳ trước chuyển sang0 
2Số thu trong kỳ389,176,000 
IIQũy phục vụ học sinh, vệ sinh trường lớp118,650,000 
1Số dư kỳ trước chuyển sang0 
2Số thu trong kỳ118,650,000 
IIISố được để lại chi theo chế độ521,968,026 
1Dạy học 2 buổi389,176,000 
2Qũy phục vụ học sinh, vệ sinh trường lớp118,650,000 
3KP CSSKBĐ14,142,026 
BTổng số chi và quyết toán453,406,000 
IDạy thêm học thêm 389,176,000 
1Chi trả cho giáo viên giảng dạy313,335,000 
2Chi cho công tác quản lý58,376,400 
3Chi nộp quản lý cấp trên0 
4Chi cho CSVC17,464,600 
IIQũy phục vụ học sinh, vệ sinh trường lớp64,230,000 
1Hỗ trợ Khen thưởng học sinh12,100,000 
2Chi mua bổ sung ghế ngồi chào cờ8,750,000 
3Mua giấy photo đề thi HK 0 
4Mua giấy thi HK theo mẫu ( 02kỳ/năm)4,500,000 
5Thuê rạp HS ngồi dự các ngày lễ14,000,000 
6Chi trả công quét don sân trường nhà vệ sinh8,000,000 
7Mua học bạ cho học sinh1,550,000 
8Mua giấy vệ sinh phục vụ học sinh9,330,000 
9Chi thuê an ninh bảo vệ trước và sau giờ học6,000,000 
IIIKP chăm sóc sức khỏe ban đầu0 
1Chi mua thuốc vật tư y tế phục vụ sơ cứu ban đầu  
2Chi mua sắm sữa chữa trang thiết bị y tế thông
 thường phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu
  
3Chi mua VPP, tủ tài liệu phục vụ việc quản lý hồ sơ sức khẻo của học sinh, sinh viên   
4Chi mua sách, tài liệu, dụng cụ hoạt động tuyên
truyền giáo dục ngoại khóa 
  
5Các khoản chi khác để thực hiện công tác chăm
sóc sức khỏe ban đầu tại cơ sở giáo dục
  
CSố dư chuyển sang kỳ sau68,562,026 
1Dạy thêm học thêm 0 
2Qũy phục vụ học sinh, vệ sinh trường lớp54,420,000 
3KP CSSKBĐ14,142,026 
    
  Chơn Thành,  ngày 31 tháng 12 năm 2018
                KẾ TOÁN TRƯỞNGHIỆU TRƯỞNG 
  (Đã ký) 
    
    
    
    
    
 Nguyễn Thị Thùy LiênNguyễn Châu Vĩnh
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 29
Hôm qua : 63
Tháng 12 : 29
Năm 2022 : 134.375