Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2023 - 2024

Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Các công văn định hướng phân luồn học sinh giai đoan 2022-2025

Ngày ban hành:
05/04/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
23/06/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021

Ngày ban hành:
19/04/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
10/06/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
09/10/2019
Ngày hiệu lực:
09/10/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
17/06/2019
Ngày hiệu lực:
17/06/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực