Kế hoạch thẩm định, kiểm tra thư viện trường học cấp THCS, THPT đạt danh hiệu thư viện đạt chuẩn, tiên tiến, xuất sắc năm học 2016-2017