QĐ thành lập Đoàn CB đi thẩm định, kiểm tra thư viện đạt chuẩn, tiên tiến, xuất sắc tại các trường THCS, THPT trong tỉnh