Chiều ngày 11 tháng 4 năm 2019, tổ Sử - Địa - GDCD tổ chức buổi ngoại khóa với chủ đề: "Em yêu Lịch sử - Địa lý và biển đảo Việt Nam", năm học 2018 - 2019